RST 1(3)/2012

Research and Science Today No. 1(3)/2012

Spring 2012

First pages          Content          Cover

01.Anamaria Elena GHEORGHE – POLITICA EXTERNA A RUSIEI FAȚA DE REPUBLICILE DIN ASIA CENTRALA ÎN TIMPUL PREȘEDINȚIEI LUI VLADIMIR PUTIN
11 downloads Download
02. Andrada Ligia MANOLE – TOWARDS THE RUSSO-OTTOMAN PEACE (1810-1812)-A DIFFICULT BEGINNING OF DIPLOMATIC CAREER FOR THE BRITISH AMBASSADOR STRATFORD CANNING
10 downloads Download
03. Alin ANDRONACHE – LOGICA SANCȚIUNILOR INTERNAȚIONALE. CAZUL SANCȚIUNILOR ECONOMICE IMPUSE REPUBLICII FEDERALE IUGOSLAVIA ÎN PERIOADA 1992-1996
10 downloads Download
04. Catalin CRISTESCU – CONTRIBUTII LA CRONOLOGIA DAVAE-LOR DACICE DE PE VALEA SIRETULUI (I)
11 downloads Download
06. Pompiliu-Nicolae CONSTANTIN – NAȚIONALISM ȘI SPORT ÎN ROMÂNIA INTERBELICA
13 downloads Download
07. Dumitru-Catalin ROGOJANU – TOWARDS A „DEMOCRATIC HISTORY” OF THE COMMUNIST PAST. MEMORY AND REMEMBRANCE OF SUFFERING IN THE ROMANIAN GULAG
10 downloads Download
08. Constantin LUCA – DIN ACTIVITATEA EPISCOPULUI ROMANO-CATOLIC ANTONIO DE STEFANO ÎN MOLDOVA (1848 – 1859)
14 downloads Download
09. Andeea Emilia DUȚA – PARADIGMELE RELATIILOR INTERNATIONALE SI DIMENSIUNEA RELIGIOASA A CIVILIZAȚIEI
11 downloads Download
10. Flavius-Cristian MARCAU, Mihaela Andreea CIOREI – FUNDAMENTELE IDEOLOGICE ALE SECURITATII EUROPENE
14 downloads Download
11. Stefan – Claudiu MARIN – DESCENTRALIZAREA SI DECONCENTRAREA-PROCESE DE ACTUALITATE ÎN TEORIA SI PRACTICA ADMINISTRATIEI PUBLICE
14 downloads Download
12. Gabriela MIHALACHE – SUBMINAREA RETORICII DIDACTICE SI PROTESTUL DADAIST ÎN ENGLEZEȘTE FARA PROFESOR DE EUGEN IONESCU
12 downloads Download
13. Cristina LITOIU (MURARITA) – BIOGRAFIA MISTIFICARII COTIDIANULUI ÎN POEZIA LUI LEONID DIMOV
8 downloads Download
14. Elena CIGAREANU – MALCOLM BRADBURY AND THE CONDITION OF THE POSTMODERN CRITICISM
8 downloads Download
15. Mihai PURCARU – ASPECTE PRIVIND CONSOLIDAREA STÂLPILOR DIN ZIDARIE CU MATERIALE COMPOZITE CPAF
13 downloads Download
16. Dan BUȘE – ANALIZA CALITATII APEI UZATE EVACUATE DIN PERIMETRUL CARIERELOR DE LIGNIT JILT NORD SI JILT SUD
8 downloads Download
17. Valentin PAPUC – RECUPERAREA PACIENTILOR CU DISFUNCTII VENTILATORII OBSTRUCTIVE
24 downloads Download

Scroll to top